NÁŠ TÝM

Rádi byste s námi spolupracovali? Máte nápad a rádi byste ho zrealizovali právě s námi? Určitě se ozvěte na info@kurzypsychologie.com. Budeme se těsit!

LEKTOŘI

Zakladatelka a odborná garantka Kurzů psychologie,

lektorka, psycholožka

Psycholožka, KBT terapeutka,

krizová interventka a lektorka

Soudní tajemník Městského soudu v Praze,

soudní přísedící MS v Praze, lektor

MENTOŘI

Zakladatelka a odborná garantka Kurzů psychologie,

lektorka, psycholožka

Studentka prvního ročníku psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

Studentka prvniho rocniku psychologie na FF UPOL.

Petra Janíčková

Zakladatelka a odborná garantka Kurzů psychologie, lektorka, psycholožka

Studium

O psychologii jsem se začala zajímat během bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem se přes 3 roky věnovala výzkumu v kognitivní srovnávací psychologii a etologii pod vedením doc. Mgr. Jitky Lindové, Ph.D. (FHS UK) a Irene Pepperberg, Ph.D. (Harvard University). Zároveň jsem si splnila bakalářské státní zkoušky z filozofické antropologie, historie, psychologie, sociologie, ekonomie a překladu odborné publikace (obor psychologie) z německého jazyka, čemuž vděčím za obecný přehled v humanitních vědách.

Jednooborovou psychologii jsem studovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (bakalářské studium) a poté na Univerzitě Karlově v Praze (navazující magisterské studium). Kurz psychologa ve zdravotnictví jsem absolvovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Absolvovala jsem také Kurz krizové intervence v Remedium Praha a vzdělávám se dále formou odborných výcviků. 

Praxe

Dlouhodobě se zabývám výzkumem (spolupráce s NÚDZ, PedF UK, FHS UK a další), věnuji se klinické psychologii, výuce psychologie a práci s dětmi a dospívajícími. Aktuálně spolupracuji na mezinárodním grantovém projektu, který se věnuje duševnímu zdraví a traumatu.

Výuce psychologie jsem se začala věnovat během bakalářského studia psychologie v roce 2013. První z mých studentů jsou tedy již úspěšně pracujícími psychology.

Moje filozofie

Od samých počátků jsem vycházela z myšlenky vytvoření alternativy ke klasickým skupinovým přípravným kurzům – kurzu, který by absolventovi poskytl intenzivnější přípravu a zároveň umožnil pracovat s každým klientem na individuální úrovni. Dalším rozdílem je intenzivní testování v průběhu celého kurzu s rozsáhlou zpětnou vazbou, se kterým se ve srovnatelné intenzitě v konkurenčních kurzech nesetkáte. Naše kurzy jsou náročnější a vyžadují od studentů více práce, která se jim vyplatí u přijímaček.

Kde se setkáme

 • Přípravné kurzy psychologie
 • ZSV na VŠ a k maturitě 
 • Letní škola klinické psychologie
 • Online přednášky a webináře 
 • Přednášky pro školy

Dále se věnuji opravě a zpětné vazbě průběžných testů v přípravných kurzech a individuálnímu mentoringu studentů přípravných kurzů.

Ivana Goláňová

Psycholožka, KBT terapeutka, krizová interventka a lektorka

Studium

Studovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, na Univerzitě v Granadě ve Španělsku a na Technologickém institutu v Monterrey v Mexiku. Na FF UK získala rovněž titul PhDr. v oboru Klinická psychologie a psychologie zdraví. V současnosti se věnuje doktorskému (PhD.) studiu klinické psychologie na FF UK a zároveň na 1. LF UK. V roce 2021 získala titul MA (zahraniční obdoba magisterského titulu) v oboru Kognitivně-behaviorální terapie a schématerapie v Centru pro kognitivní psychoterapii v Mexiku. Dále absolvovala Kurz aplikované pozitivní psychologie v Evropském institutu pozitivní psychologie v Madridu ve Španělsku a Kurz kompletní krizové intervence v institutu Déčko.

Praxe

Během studia se věnovala výzkumu deprese a expresivního psaní a spolupracovala s Národním ústavem duševního zdraví v ČR a Centrem pro výzkum mysli, mozku a chování v Granadě. Je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP), Islandské asociace pro psychoterapii (SALM) a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) v České Republice.

V současnosti je KBT terapeutkou na Islandu a věnuje se také individuálnímu poradenství a psychoterapii pro studenty v Psychologickém poradenském centru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Praxe

Během studia se věnovala výzkumu deprese a expresivního psaní a spolupracovala s Národním ústavem duševního zdraví v ČR a Centrem pro výzkum mysli, mozku a chování v Granadě. Je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP), Islandské asociace pro psychoterapii (SALM) a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) v České Republice.

V současnosti je KBT terapeutkou na Islandu a věnuje se také individuálnímu poradenství a psychoterapii pro studenty v Psychologickém poradenském centru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kde se setkáme

 • Přípravné kurzy psychologie
 • Letní škola klinické psychologie
 • Online přednášky a webináře

Jiří Bezemek

Soudní tajemník Městského soudu v Praze, soudní přísedící Městského soudu v Praze, lektor, technická administrativa kurzů, webmaster

Studium a praxe

V současnosti působí jako soudní tajemník správního úseku Městského soudu v Praze a soudním přísedícím pro trestní úsek Městského soudu v Praze. Dále se vzdělává v rámci Justiční Akademie České republiky. Věnuje se přípravě studentů na testy studijních předpokladů.

Kde se setkáme

 • Kurz ZSV na VŠ a k maturitě (právo, politologie a státověda)
 • Příprava na testy obecných studijních předpokladů (OSP a TSP) ve všech přípravných kurzech
 • Technická administrativa kurzů

Anna Melicharová

Studentka prvního ročníku psychologie na PF JU v Českých Budějovicích.

Věnuji se obsahu a grafice našeho Instagramu a individuálnímu mentoringu studentů přípravných kurzů. 

Jsem studentkou psychologie na PF JU a loňskou absolventkou intenzivního přípravného kurzu.

Po studiu bych ráda směřovala do kliniky. Zatím je mým cílem oddělení paliativní péče.

Jako dobrovolník navštěvuji nemocnici a domov pro seniory. Zkušenost mám i s doučováním dětí.

Ve svém volnu ráda sportuji, peču a trávím čas s blízkými.

Natálie Cmuntová

Studentka prvního ročníku psychologie na FF UPOL.

Věnuji se opravě a zpětné vazbě průběžných testů v přípravných kurzech a individuálnímu mentoringu studentů přípravných kurzů.

Na psychologii nejvíce miluji její rozmanitost a celostní propojení tělo / duše.

Mezi mé koníčky patří zdravý životní styl a jakákoliv forma pohybu – od silového cvičení, jógy až po dlouhé procházky.

Zbožňuji také cestování a ve svém volnu se ráda učím cizím jazykům.
Ve zbylém čase funguji jako dobrovolník pro nadaci Člověk v tísni – věnuji se doučování dětí.

Nejčastěji mě najdete u knížek nebo u dobré kávy. 🙂