PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO

2024/2025

Chystáš se na přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor jednooborová psychologie a nevíš, co Tě čeká? Nejsi si jistý/á, na jaké typy otázek můžeš v testu narazit a jak se připravit na osobní pohovor? Vyzkoušej si s námi přijímací řízení nanečisto (PZN)!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Co mi může účast na PZN přinést

 • Vyzkoušíš si testovou situaci pod tlakem
 • Seznámíš se s obvyklou podobou testových otázek
 • Testy napodobují svou strukturou i obsahem skutečné přijímací řízení
 • Vyzkoušíš si vyplňování do záznamových archů
 • Otestuješ své aktuální znalosti z psychologie a z anatomie a fyziologie člověka
 • Vyzkoušíš si test studijních předpokladů
 • Získáš představu o možném průběhu osobního pohovoru
 • Obdržíš hodnocení svého portfolia a prezentované motivace ke studiu oboru
 • Dostaneš praktické tipy na vyladění portfolia a rady ohledně prezentace motivace a vystupování
 • Na závěr získáš podrobné bodové vyhodnocení včetně umístění (ze všech uchazečů v obou termínech)

Kdy a kde

Sobota 27.4.2024 v Praze 4 – Nuslích             

Počet volných míst 4/14

Průběh

Budeš mít možnost vyzkoušet si simulaci dvou kol přijímacího řízení.

     1. Testová část

První kolo zahrnuje znalostní test složený ze 3 oddílů – psychologie, anatomie a fyziologie člověka a studijní předpoklady. Maximální možný zisk z 1. kola je 50 bodů.

Psychologie (90 otázek na 30 minut) – váha oddílu 35%

Obecná psychologie, dějiny psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychopatologie, klinická psychologie, psychologie práce a aplikovaná psychologie, základy metodologie, základy psychodiagnostiky (testování v psychologii), základy statistiky pro psychology.

Anatomie a fyziologie člověka (25 otázek na 15 minut) – váha oddílu 20%

Obecná biologie (buňky, tkáně, viry, základy genetiky, evoluce), anatomie a fyziologie orgánových soustav člověka.

Studijní předpoklady (25 otázek na 25 minut) – váha oddílu 45%

Úlohy typické pro testy Obecných studijních předpokladů – zejména úlohy na porovnávání hodnot, procenta, slovní úlohy na práci, pohyb, prostorová představivost, tzv. „zebry“, apod.

 

     2. Osobní pohovor

Ve druhém kole přistupuje uchazeč k individuálního pohovoru před komisi o 3 až 4 členech.

Hodnoceny jsou motivace uchazeče, portfolio, přehled a znalosti v oblasti psychologie, prezentační dovednosti a celkové vystupování. Maximální možný zisk ze 2. kola je 50 bodů.

Uchazeči si k pohovoru přináší portfolio ve 2-3 kopiích obsahující:

 • Strukturovaný životopis
 • Seznam odborných zdrojů (odborná literatura včetně odborných článků publikovaných v recenzovaných periodicích, online zdroje včetně podcastů a vzdělávacích videí (např. TED talks) aj.)
 • Seznam odborných aktivit (dobrovolnická činnost, stáže, účast na výzkumných studiích, kurzy, webináře, přednášky a další)
 • Další materiály, jimiž chce uchazeč podložit svou motivaci (např. vlastní závěrečné práce, účast na soutěžích, aktivní účast na výzkumných projektech aj.)

Pořadí uchazečů je určováno losem na začátku dne – uchazeči si losují konkrétní čas, na nějž se před komisi dostaví. Čas je orientační.

Osobní kolo zahrnuje:

 • pohovor (max. 20 minut)
 • vyhodnocení (v nepřítomnosti uchazeče)
 • sdělení hodnocení včetně vysvětlení, tipů a doporučení (max. 15 minut)

V případě potřeby je možná domluva dodatečné individuální online konzultace za zvýhodněnou cenu.

Harmonogram dne

7:50 – sraz

7:55 – 8:10 – registrace účastníků, usazování a příprava, losování pořadí

8:10 – seznámení s instrukcemi k testům

8:15 – 9: 30 – testová část

9:40 – 11:50 – osobní pohovory dle vylosovaného pořadí

12:00 – 13:00 – obědová přestávka

13:10 – 17:00 – osobní pohovory dle vylosovaného pořadí

Cena

Účast na PZN včetně vyhodnocení výsledků a pořadí uchazeče – 1250 Kč

Dodatečná individuální online konzultace – 350 Kč/60 min.

Upozornění

PZN v žádném případě nenahrazují skutečné přijímací zkoušky. Výsledkem v PNZ se nelze prokazovat v rámci přijímacího řízení.

Ne/úspěch v PZN negarantuje ne/přijetí ve skutečném přijímacím řízení. Výsledek PZN nemusí odrážet šance uchazeče na přijetí na jednotlivých fakultách.

PZN jsou pouze orientační a mají Ti být nástrojem k přípravě k přijímacím zkouškám.