LETNÍ ŠKOLA KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

2023

online forma

Zajímá Tě klinická psychologie a psychopatologie? Chceš si užít léto nabité studiem pod vedením mladých zapálených psychologů?

Nabízíme unikátní formu letní školy – sérii online přednášek, která Ti přiblíží problematiku duševního onemocnění a umožní Ti nahlédnout pod pokličku vysokoškolské psychologie.

Přednášky rozsahem a odborností odpovídají výuce na bakalářské úrovni vysokoškolského studia psychologie. Kurz je zakončen certifikátem.

Registrace spuštěna! Vyplnit registraci můžete zde.

Registrace:

Přihlašování do kurzu: 4.4. – 20.7.2023

4.8. + 5.8. 2023
11.8. + 12.8. 2023
18.8. + 19.8. + 20.8. 2023

Harmonogram

 

4.8. – Úvod do psychopatologie a klinické psychologie (16:00 – 19:20 – s přestávkou) – Petra Janíčková

Psychopatologie a klinická psychologie. Charakteristika profese a pracovní náplň klinického psychologa, klinický psycholog x psycholog ve zdravotnictví. Jak se stát klinickým psychologem. Základní pojmy klinické psychologie, stručná historie přístupu k duševnímu onemocnění a jeho léčbě. Klasifikační systémy a některé skupiny duševních poruch. Přístupy k normalitě. Léčba duševního onemocnění.

5.8. – Neurologické poruchy (10:00 – 12:00) – Petra Janíčková

Dětská mozková obrna a její formy, epilepsie, mentální retardace

11.8. – Organické duševní poruchy (16:00 – 18:00) – Petra Janíčková

Demence (při Alzheimerově, Parkinsonově a Huntingtonově chorobě, demence u dětí), delirium a delirium tremens.

12.8. – Neurotické poruchy a reakce na závažný stres (10:00 – 13:20 – s přestávkou) – Ivana Goláňová

Srovnání neurotických poruch dle MKN10 s novým pojetím v MKN11

Fobické úzkostné poruchy včetně izolovaných fobií, jiné úzkostné poruchy (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha), obsedantně kompulzivní porucha. Reakce na stres (akutní reakce na stres a trauma, posttraumatická stresová porucha), disociativní poruchy (disociační amnézie a fuga), somatoformní poruchy (hypochondrie).
                       

18.8. – Psychotické poruchy (schizofrenní okruh) (16:00 – 18:00) – Petra Janíčková

Schizofrenie, její symptomy a typy.

19.8. – Pervazivní vývojové poruchy, Poruchy osobnosti (10:00 – 13:20 – s přestávkou) – Ivana Goláňová

Poruchy autistického spektra – srovnání MKN10 a MKN11. Infantilní autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom.

Paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histriónská, anxiózní a závislá porucha osobnosti.

20.8.Afektivní poruchy (10:00 – 12:20) – Ivana Goláňová

Hypomanická, manická a depresivní epizoda, depresivní porucha, bipolárně afektivní porucha.

Forma kurzu

ONLINE: kurz lze absolvovat zcela online.

  • 7 online přednášek
  • Délka přednášky 120 nebo 180 minut s přestávkou v polovině
  • Celkem 17 hodin výuky

Lekce probíhají online prostřednictvím platformy MS Teams s e-learningovou podporou Moodle. Ke všem lekcím obdržíš prezentace se spoustou informací.

Certifikát:

Obdrží účastníci, kteří absolvují alespoň 5 přednáškových bloků ze 7.

Cena kurzu:

Celková cena: 3 400 Kč

Záloha ve výši 1 000 Kč je splatná do 3 dnů od registrace a rezervuje Ti tvé místo na Letní škole