Přijímačky nanečisto? Ano! 🙂

Vítejte!

Dne 5. května 2023 jsme pořádali naše historicky první dvoukolové přijímací zkoušky nanečisto na bakalářskou jednooborovou psychologii! Tento rok byly určeny výhradně absolventům našich přípravných kurzů, v dubnu 2024 se na ně můžete těšit také mimo kurzy!

Proběhly za příjemného slunného počasí v budově pražské základní školy Táborská v Nuslích. Zástupci zdejší školy nám v mnohém vyšli vstříc, což přispělo k příjemné atmosféře celé akce. Ještě jednou děkujeme!

Celý program začal v 9:30 hodin srazem účastníků před budovou školy. Sešlo se 14 statečných, kteří se rozhodli otestovat v následujících hodinách své znalosti a motivaci.

V první části čekal účastníky test, který svou skladbou zhruba odpovídal testu užívanému při přijímacím řízení na FF UK v Praze. Skládal se z 90 otázek z psychologie (40 minut), 25 otázek z biologie (15 minut) a 25 otázek z obecných studijních předpokladů (25 minut). Po krátkém poučení o způsobu vyplňování záznamových archů se všichni pustili do práce, kterou narušilo snad jen netradiční zvonění na škole (malé odlehčení v podobě variace na světoznámou dětskou píseň Ich bin ein kleines Krokodil – „Já jsem Chňapík, maličký krokodýl…“) – snad zanechalo testovaným spíše úsměv na tváři, než že by hrubě narušilo jejich koncentraci.

V testovém kole bylo možné získat celkem 50 bodů, přičemž jsme hrubé skóry převedli na vážené z-skóry tak, jak jsou užívány k výpočtu bodů u přijímacího řízení na FF UK. Váha jednotlivých testů rovněž kopírovala FF UK – TOSP s váhou 45 %, psychologie 35% a biologie 20%. Díky z-skórům mají nejen různé části testů, ale zároveň každá jednotlivá otázka rozdílnou váhu v souvislosti s tím, kolik testovaných na ni odpoví správně.

Ve druhé části následovaly ústní pohovory s jednotlivými studenty. Postupně se vystřídali před improvizovanou komisí složenou ze 3 odborníků a ta se ze všech sil snažila poskytnout co nejpreciznější zpětnou vazbu tak, aby bylo ještě možné na případných nedostatcích před skutečnými přijímačkami zapracovat a vše vyladit do nejmenšího detailu.

Také zde bylo možné dosáhnout maximálně 50 bodů. Až 20 bodů mohli účastníci získat za motivaci, maximálně 10 body jsme hodnotili předložený seznam odborných zdrojů (literatura, odborné články a internetové zdroje). Dalšími 10 body byly ohodnoceny odborné aktivity a stáže a jejich reflexe. Poslední kategorií byl celkový dojem zahrnující jak kvalitu projevu, celkové vystupování, reagování na dotazy a kvalitu zpracování portfolia (posledních 10 bodů).

Všechny účastníky musíme pochválit – i přes viditelnou nervozitu ze sebe vydali maximum a dokázali, že se poctivě připravovali. Při stejném způsobu bodování a o něco náročnějším testu, než u skutečných přijímacích zkoušek na FF UK dosáhlo hned několik absolventů našich přípravných kurzů krásných 77 a více bodů ze 100, přičemž průměr se pohyboval na 65 bodech. Hranice pro přijetí na FF UK byla v loňském roce stanovena na 71 bodů.

Studenti si kromě sešitu s testovými otázkami, rozboru bodového hodnocení ze druhé části a podrobné zpětně vazby odnesli také drobnou pozornost – zápisník s osobním věnováním od lektorů, kteří je po celý rok přípravným kurzem provázeli.

Samotný závěr akce tvořila návštěva blízké zahrádky s posezením, kde jsme konečně mohli probrat i jiná témata než přijímací zkoušky, a udělali tak příjemnou tečku za náročným dnem.

Je nám potěšením, že můžeme pracovat s tak pozitivními a motivovanými mladými lidmi a v příštím roce se těšíme také na Vás! Rádi bychom rovněž poděkovali našim lektorům, kteří s námi vydrželi oněch náročných 8 hodin a věnovali se studentům s nadstandardní péčí a zájmem!

Za celý tým Kurzů psychologie

Péťa a Jirka