Informace o studiu psychologie v České republice

Níže uvádíme vysoké školy v České republice, na který lze jednooborovou psychologii studovat, a podrobnější informace k přijímacímu řízení.

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého

Olomouc

Jihočeská Univerzita

České Budějovice